ADMICRO

Nguyễn Minh Thái's Profile

Nguyễn Minh Thái

Nguyễn Minh Thái

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 75
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Nguyễn Minh Thái: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Minh Thái: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Minh Thái: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 năm
  • Nguyễn Minh Thái: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 năm
ADMICRO

 

OFF