Hoàng Châu Giang's Profile

Hoàng Châu Giang

Hoàng Châu Giang

20/12/2002

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

  • Hoàng Châu Giang đã tải tư liệu Nghị luận bàn về câu nói ý chí là con đường về đích sớm nhất Cách đây 12 tháng
  • Hoàng Châu Giang đã đặt câu hỏi: mọi người giúp mình với Cách đây 1 năm

    cho dãy số un xác định bởi u1=1 và un=\frac{n}{n-1}un-1+n. xác định công thức tổng quát của un và chứng minh: u1+u2+u3+...+u2018<20183

  • Hoàng Châu Giang đã đặt câu hỏi: góc giữa hai mặt phẳng Cách đây 1 năm

    cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD là hình thoi tâm O với OA=2OB=2a và SO vuông góc với đáy (ABCD). Mặt phẳng (@) đi qua A vuông góc với SC lần lượt cắt SB, SC , SD tại B',C;.D'. Tính coossin góc giữa (SAB) và (@)

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Hoàng Châu Giang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Hoàng Châu Giang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm