YOMEDIA

Nguyen Thuy Linh's Profile

Nguyen Thuy Linh

Nguyen Thuy Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 6
Điểm 45
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Nguyen Thuy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12 Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường) (+2đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyen Thuy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 10 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn) (+3đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyen Thuy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá) (+3đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyen Thuy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng) (+3đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyen Thuy Linh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra học kì I môn Công Nghệ 10 có đáp án năm 2017-2018) (+9đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyen Thuy Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyen Thuy Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyen Thuy Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyen Thuy Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm