Phạm Linh Phương's Profile

Phạm Linh Phương

Phạm Linh Phương

15/08/1990

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 16
Điểm 86
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (40)

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Giai ho minh di...dang gap! Cách đây 11 tháng

  a, x.(x-2)

  b, 2x(x+3y)

  c, (x+2). (x+3)

  d, (x+y) . (x-1)

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh? Cách đây 12 tháng

  -Kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ theo lối tư bản chủ nghĩa

  - Thực dân Anh ngăn cản sự phát triển công-thương nghiệp của 13 thuộc địa Anh 

  \rightarrow 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mâu thuẫn gay gắt với thực dân Anh

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Diễn biến cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? Cách đây 12 tháng

  Lãnh đạo: Oa-sinh-tơn

  thời gian: 1775-1783

  Tuyên ngôn độc lập 4-7-1776

  Kết quả: Anh bắt buộc phải ký hiệ ước Vec-xai năm 1783

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao các đới cảnh quan của châu Á phân hóa từ Bắc xuống Nam Cách đây 12 tháng

  Do địa hình và khí hậu phân hóa đa dạng

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh? Cách đây 12 tháng

  - Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

  - nhiều trung tâm thương mại, công nghiệp và tài chính hình thành

  - Những phát minh về kĩ thuật làm cho năng suất tăng nhanh

  - Quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩ được gọi là tầng lớp quý tộc mới

  - Hệ quả: Chế độ phong kiến mâu thuẫn gay gắt với tần lớp nhân dân

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày kết quả và ý nghĩa lịch sử Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII Cách đây 12 tháng

  Nêu kết quả

  - Anh thừa nhận nền độc lập ở Bắc Mỹ

  - Một quốc gia mới ra đời: Mỹ hay Hoa Kỳ

  Nêu ý nghĩa

  - cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc mĩ đã giải phóng nhân dân khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập đồng thời cuộc cách mạng tư sản

  - Có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của các nước từ thế kỉ XVIII- XIX

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Nội dung hiến pháp năm 1787 của Mĩ? Cách đây 12 tháng

  Mỹ là nước công hòa liên bang

  Tổng thống nắm quyền hành pháp

  Quốc hộ nắm quyền lập pháp

  Quyền dân chủ bị hạn chế

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh Cách đây 12 tháng

  - Kinh tế của 13 thuộc địa Anh phát triển theo lối tư bản chủ nghĩa

  - Thực dân Anh ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp ở Bắc Mỹ

  -> 13 thuộc địa Anh ở bắc mỹ mâu thuẫn gay gắt với thực dân Anh

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Diễn biến cuộc cách mạng Hà Lan? Cách đây 12 tháng

  a, Nguyên nhân

  - Vương quốc Tây Ban Nha mâu thuẫn gay gắt với nhân dân Nê-đéc-lan ( Bỉ và Hà Lan hiện nay )

  b) Diễn biến

  - Nhân dân Nê-đéc-lan nhiều lần nổi dậy chống lại vương quốc Tây Ban Nha (mạnh mẽ nhất vào tháng 8 nắm 1566)

  -> Song bị đàn áp

  - Năm 1481, các tỉnh miền bắc Nê-đéc-lan được thành lập(sau được gọi là cộng hòa Hà Lan)

  - Nắm 1648, nền đọc lập Hà Lan mới được công nhận

  c, Tĩnh chất

  - Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

   

 • Phạm Linh Phương đã trả lời trong câu hỏi: Nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên Cách đây 12 tháng

  - cuộc cách mạng tư sản Anh thành công

  - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát tiển mạnh mẽ hơn

  - Đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới

  - Quyền lợi của nhân dân lại không được đáp ứng

Điểm thưởng gần đây (27)

 • Phạm Linh Phương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
 • Phạm Linh Phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 7 Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX) (+3đ) Cách đây 11 tháng
 • Phạm Linh Phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 8 phần Write - At home) (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Phạm Linh Phương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Phạm Linh Phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 5 Công xã Pari 1871) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Linh Phương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Linh Phương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Linh Phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 1 Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên) (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Linh Phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 4 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác) (+3đ) Cách đây 12 tháng
 • Phạm Linh Phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 23 Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam) (+3đ) Cách đây 12 tháng