RANDOM

Sơn Nguyễn's Profile

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Sơn Nguyễn đã đặt câu hỏi: bài tập hóa học Cách đây 11 tháng

    1cho m gam Al tác dụng hết với H2SO4 tạo ra AL2(SO4)3 và 8,96 lít khí H2.

    a) tính m

    b) nếu cho cùng lượng bột trên tác dụng với 49 gam H2SO4. sau pư chất nào dư? dư bao nhiêu

Không có Điểm thưởng gần đây