An Nhiên's Profile

An Nhiên

An Nhiên

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • An Nhiên đã đặt câu hỏi: hình 12 thể tích Cách đây 1 năm

    cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a tâm O, (SAB) vuông góc với đáy. tam giác SAB cân tại S.Tính V(S.ABCD) biết:
    a. d(C,(SAD)) = 4a / căn 17
    b. d(BC,SA)= 4a / căn 17

Điểm thưởng gần đây (1)

  • An Nhiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm