AMBIENT

Yến Hải Nguyễn's Profile

Yến Hải Nguyễn

Yến Hải Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Yến Hải Nguyễn đã đặt câu hỏi: Cho hàm số Cách đây 2 năm

    Cho hàm số f(x) xác định trên R\{-1} thoả mãn f'(x)=3/(x+1); f(0)=1 và f(1)+f(-2)=2. Giá trị f(-3) bằng 

  • Yến Hải Nguyễn đã đặt câu hỏi: Số phức: tìm m Cách đây 2 năm

    Cho 2 số phức z;w thoả mãn |z-1| = |z+3-2i| ; w=z+m+i với m€R là tham số. Giá trị của m để ta luôn có |w| >= 2 căn5

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Yến Hải Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Yến Hải Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm