Andehit Xeton's Profile

Andehit Xeton

Andehit Xeton

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Andehit Xeton đã đặt câu hỏi: nguyen ham tich phan Cách đây 3 tháng

    tinh tich phan cua 1/(x^4-3X^2-4)