YOMEDIA

Thảo Nguyễn Karry's Profile

Thảo Nguyễn Karry

Thảo Nguyễn Karry

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Thảo Nguyễn Karry đã đặt câu hỏi: Sơ đồ mạch điện Cách đây 2 năm

  Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm có một nguồn điện 2pin , dây nối , hai bóng đèn giống nhau mắc nối tiếp , một công tắc dùng để đóng cắt cho cả mạch và một ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch chính , một vôn kế dùng để đo hiệu điện thế của bóng đèn 2 

 • Thảo Nguyễn Karry đã đặt câu hỏi: hiệu điện thế Cách đây 2 năm

  Cho nguồn 2pin , 2 bóng đèn giống nhau , 1ampe kế , 1 vôn kế , 1 khóa K và một số dây dẫn . Khi đóng khóa K đèn sáng bình thường . Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trong trường hợp 2 đèn mắc song song và ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn 2 , vôn kế đo hiệu điện thế của cả mạch ?

 • Thảo Nguyễn Karry đã đặt câu hỏi: hiệu điện thế Cách đây 2 năm

  Cho nguồn 2pin , 2 bóng đèn giống nhau , 1ampe kế , 1 vôn kế , 1 khóa K và một số dây dẫn . Khi đóng khóa K đèn sáng bình thường . Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trong trường hợp 2 đèn mắc song song và ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn 2 , vôn kế đo hiệu điện thế của cả mạch ?

 • Thảo Nguyễn Karry đã đặt câu hỏi: Sơ đồ mạch điện Cách đây 2 năm

  Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm có một nguồn điện 2pin , dây nối , hai bóng đèn giống nhau mắc nối tiếp , một công tắc dùng để đóng cắt cho cả mạch và một ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch chính , một vôn kế dùng để đo hiệu điện thế của bóng đèn 2 

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Thảo Nguyễn Karry: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Thảo Nguyễn Karry: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm