Nguyễn Hữu Dũng's Profile

Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Hữu Dũng đã đặt câu hỏi: bất phương trình Cách đây 3 tháng

    cho bpt (x+2)(x+4)(x^{2}+6x+10)\geq m.tìm m để bpt có nghiệm đúng với mọi m