Dương Lavender's Profile

Dương Lavender

Dương Lavender

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Dương Lavender đã đặt câu hỏi: tỉ lệ số mol Cách đây 3 tháng

    cho a mol Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. hỏi sau phản ứng thu được những chất gì, bao nhiêu mol?