Trần Mai Anh's Profile

Trần Mai Anh

Trần Mai Anh

24/11/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trần Mai Anh đã đặt câu hỏi: vấn đề về độ mặn và ô nhiễm môi trường của biển Đông Cách đây 4 tháng

    1. Vào mùa nào độ mặn của biển Đông tăng, mùa nào giảm? Vì sao?

    2. Hiện nay biển Đông đang phải đối mặt với vấn đề gì về môi trường? Phân tích nguyên nhân, hậu quả và đề xuất giải pháp.