YOMEDIA

Trần Thị Thu Vân's Profile

Trần Thị Thu Vân

Trần Thị Thu Vân

27/10/2001

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 0
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (8)

 • Trần Thị Thu Vân đã đặt câu hỏi: con lắc lò xo Cách đây 5 năm

  Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, thấy nó dao động với chu kì 6s. Khi gắn quả nặng có khối lượng m2 vào lò xo đó, nó dao động với chu kì 8s. Nếu gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo đó thì hệ dao động với chu kì bằng
  A. 10s B. 4,8s C. 7s D. 14s

 • Trần Thị Thu Vân đã đặt câu hỏi: con lắc lò xo Cách đây 5 năm

  Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 400g lò xo có độ cứng k = 80N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 25cm được đặt trên một mặt phẳng nghiêng có góc α = 30° so với mặt phẳng nằm ngang. Đầu trên của lò xo gắn vào một điểm cố định đầu dưới gắn vào vật nặng. Lấy g = 10m/s2 Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là
  A. 21cm
  B. 22,5cm
  C. 27,5cm
  D. 29,5cm

 • Trần Thị Thu Vân đã đặt câu hỏi: con lắc lò xo Cách đây 5 năm

  Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 10cos ωt(cm). Tại vị trí có li độ x = 5cm tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc là:
  A. 1 B. 2 C. 3 D.4

 • Trần Thị Thu Vân đã kết bạn Trần Thị Thu Vân Cách đây 5 năm
 • Trần Thị Thu Vân đã đặt câu hỏi: cảm ứng từ và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện Cách đây 5 năm

  hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42 cm. Dây thứ nhất mang điện 3 A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A. Gọi (P) là mặt phẳng chứa hai dây dẫn nếu hai dòng điện cùng chiều những điểm mà tại đó cảm ứng từ bị triệt tiêu nằm trên đường thẳng Δ song song với I1, I2 và 
  A. cách dây dẫn mang dòng I1 28 cm, cách dây dẫn mang dòng I2 14 cm
  B. cách dây dẫn mang dòng I1 14 cm, cách dây dẫn mang dòng I2 28 cm
  C. cách dây dẫn mang dòng I1 56 cm, cách dây dẫn mang dòng I2 14 cm
  D. cách dây dẫn mang dòng I1 14 cm, cách dây dẫn mang dòng I2 56 cm

 • Trần Thị Thu Vân đã đặt câu hỏi: hiện tượng Tự cảm Cách đây 5 năm

  một mét khối không gian có từ trường đều B = 0,1 T thì có năng lượng:
  A. 0,04J
  B. 0,004J
  C. 400J
  D. 4000J

 • Trần Thị Thu Vân đã đặt câu hỏi: cảm ứng từ và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện Cách đây 5 năm
 • Trần Thị Thu Vân đã đặt câu hỏi: cảm ứng từ và lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện Cách đây 5 năm

  Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm trong không khí dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8cm. Tính cảm ứng từ tại M

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON