ON
YOMEDIA

Nguyen Long's Profile

Nguyen Long

Nguyen Long

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Nguyen Long đã đặt câu hỏi: bài 1 SGK trang 73 lớp 7 Cách đây 3 năm

  in một phần trang tính hoặc in nhiều trang tính

  có dữ liệu trên trang tính trong cùng một tệp bảng tính. Muốn

  chỉ in 1 phần nhỏ của trang tính

  in nhiều vùng dữ liệu tách rời nhau trên cùng1 trang tính

  in nhiều trang tính

  hãy tìm hiểu khả năng thực hiện các yêu cầu nói trên

 • Nguyen Long đã đặt câu hỏi: bài 1 SGK trang 73 lớp 7 Cách đây 3 năm

  in một phần trang tính hoặc in nhiều trang tính

  có dữ liệu trên trang tính trong cùng một tệp bảng tính. Muốn

  chỉ in 1 phần nhỏ của trang tính

  in nhiều vùng dữ liệu tách rời nhau trên cùng1 trang tính

  in nhiều trang tính

  hãy tìm hiểu khả năng thực hiện các yêu cầu nói trên

 • Nguyen Long đã đặt câu hỏi: bài 1 SGK trang 73 lớp 7 Cách đây 3 năm

  in một phần trang tính hoặc in nhiều trang tính

  có dữ liệu trên trang tính trong cùng một tệp bảng tính. Muốn

  chỉ in 1 phần nhỏ của trang tính

  in nhiều vùng dữ liệu tách rời nhau trên cùng1 trang tính

  in nhiều trang tính

  hãy tìm hiểu khả năng thực hiện các yêu cầu nói trên

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyen Long: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm

 

1=>1