Nguyễn Hiếu Nhiên's Profile

Nguyễn Hiếu Nhiên

Nguyễn Hiếu Nhiên

04/10/2003

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Hiếu Nhiên đã đặt câu hỏi: các bạn giúp mình giải bài này nhé ! cảm ơn ạ ! Cách đây 4 tháng

    chất vô cơ Z có công thức XaHaCaOd trong đó về khối lượng oxi chiếm 57,14% , cacbon chiếm 14,29% , hidro chiếm 1,19% còn lại là nguyên tố chưa biết X . tìm công thức của chất Z ?