ngo gia tuan's Profile

ngo gia tuan

ngo gia tuan

17/09/2001

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (3)

  • ngo gia tuan đã kết bạn con cai Cách đây 4 tháng
  • ngo gia tuan đã trả lời trong câu hỏi: Tính điện tích của nguyên tử oxi khi mất hết electron ? Cách đây 4 tháng

    HÌNH NHƯ LÀ 1,6.10^-19 

     

  • ngo gia tuan đã đặt câu hỏi: vat ly lop 11 Cách đây 4 tháng

    nếu nguyêntử 0xi bị mất hết electron thì nó trở thành một ion điện tích là A +1,6.10^-19 B -1,6.10^-19  C +12,8.10^-19               D -12,8.10^-19