Lê Quyền's Profile

Lê Quyền

Lê Quyền

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Lê Quyền đã đặt câu hỏi: Đạo đức pháp luật Cách đây 4 tháng

    Hãy tìm ví dụ về hành vi vừa có đạo đức vừa có pháp luật. Nếu không có đạo đức thì sao.

  • Lê Quyền đã đặt câu hỏi: Giới Nấm và giới Nguyên sinh Cách đây 5 tháng

    Tại sao nấm nhầy không được xếp vào giới Nấm ?