Hoài Hoàng's Profile

Hoài Hoàng

Hoài Hoàng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Hoài Hoàng đã đặt câu hỏi: Bài mở đầu Cách đây 4 tháng

    vì sao hoạt động nông lâm ngư nghiệp của nước ta chiếm 50% tổng số lao động trong cả nước nhưng chỉ đóng góp vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước hơn 20%