Như's Ý's's Profile

Như's Ý's

Như's Ý's

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Như's Ý's đã đặt câu hỏi: lịch sử 11 Cách đây 5 tháng

  điểm khác biệt căn bản trong hoạt động cứu nước của phan  bội châu và phan châu trinh là ở

  A. xu hướng và phương pháp thực hiện

  B. khuynh hướng cứu nước

  C. chủ trương và xu hướng cứu nước

  D. công tác tuyên truyền tập hợp lực lượng

Không có Điểm thưởng gần đây