Thu Hiền's Profile

Thu Hiền

Thu Hiền

15/09/2001

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Thu Hiền đã đặt câu hỏi: Liên bang nga Cách đây 4 tháng

  dựa vào số liệu sau , chứng minh Nga từng là bộ phận trụ cột của liên xô

  than đá 56,7%

  dầu mỏ 87,2%

  khí tự nhiên 83,1%

  điện 65,7%

  thép 60%

  gỗ giấy và xenlulo 90%

  lương thực 51,4%

  ( của liên xô tính là 100%) e thấy được tàm quan trọng r nhưng k biết viếtt nhận xét thế nào nào nữa. mn giúp e với