Nguyễn Hoàng Liên's Profile

Nguyễn Hoàng Liên

Nguyễn Hoàng Liên

06/09/1980

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Hoàng Liên đã đặt câu hỏi: môn tin học lớp 6 Cách đây 4 tháng

    khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu của thiết bị nào sẽ bị xóa