Phương Thảo's Profile

Phương Thảo

Phương Thảo

19/03/2003

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (6)

 • Phương Thảo đã đặt câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 5 tháng

  Mình cần gấp lm ạ

 • Phương Thảo đã đặt câu hỏi: Mình cần gấp lắm Cách đây 6 tháng

  viết bài tlv (dài dài á) kể về kỉ niệm sâu sắc với bạn bè có sử dụng đối thoại,độc thoại độc thoại nội tâm

 • Phương Thảo đã đặt câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 6 tháng

  Để hoà tan hoàn toàn 5,1g một loại ô-xit của 1 kim loại có hoá trị III ,ng ta phải dùng dd HCl 25% .Đó là ô-xit nào?

 • Phương Thảo đã kết bạn Bo Bo Cách đây 6 tháng
 • Phương Thảo đã đặt câu hỏi: giúp mình với Cách đây 6 tháng

  cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M td với V lít dd Naoh 0.5M. Lượng kết thả thu dc sau phản ứng là 15,6 g.Tìm gtln của V