Hoàng Diệp Linh's Profile

Hoàng Diệp Linh

Hoàng Diệp Linh

18/03/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Hoàng Diệp Linh đã đặt câu hỏi: thông tin và tin học Cách đây 5 tháng

    lấy 2 ví dụ về thông tin và cách thức con người tiếp nhận thông tin ấy