AMBIENT

Phạm Đạt's Profile

Phạm Đạt

Phạm Đạt

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Phạm Đạt đã đặt câu hỏi: Giúp em với ạ Cách đây 2 năm

    cho z thoả mãn |z|=1 

    Tìm MaxT ( T = |z+1| +2|z-1|

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Phạm Đạt: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm