Ka Ty's Profile

Ka Ty

Ka Ty

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Ka Ty đã đặt câu hỏi: thể tích khối chóp Cách đây 6 tháng

    Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a,góc BAC = 60° , SO vuông (ABCD) và SO=3a/4 . Khi đó thể tích của khối chóp là:

  • Ka Ty đã đặt câu hỏi: thể tích khối chóp Cách đây 6 tháng

    Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a,góc BAC = 60° , SO vuông (ABCD) và SO=3a/4 . Khi đó thể tích của khối chóp là: