Lucky Nguyễn's Profile

Lucky Nguyễn

Lucky Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Lucky Nguyễn đã đặt câu hỏi: công nghệ 10 Cách đây 4 tháng

    tại sao vật liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm thu được hoàn toàn sạch bệnh