YOMEDIA

Dương Hảo's Profile

Dương Hảo

Dương Hảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 25
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

 • Dương Hảo đã đặt câu hỏi: thể tích khối chóp Cách đây 2 năm

  cho khối chóp S.ABCD trong đó SABCD là tứ diện đều cạnh a và ABCD là hình thoi. tính thể tích của khối chóp

 • Dương Hảo đã trả lời trong câu hỏi: Mn giúp em với ạ!!! cảm ơn nhiểu ạ! E giải mãi mà không ra Cách đây 2 năm

  \left ( \frac{2}{x^{3}}+\frac{3}{x^{4}} \right )^{20}=\sum_{k=0}^{20}.C_{20}^{k}.\left ( \frac{2}{x^{3}} \right )^{20-k}.\left ( \frac{3}{x^{4}} \right )^{3}

  =\sum_{k=0}^{20}.2^{20-k}.3^{k}.x^{-k-60}

  số hạng thứ 9 ứng với k=8

  thế k vào là ra nha bạn.smiley

   

 • Dương Hảo đã trả lời trong câu hỏi: giải bài toán đi Cách đây 2 năm

  diện tích hình chữ nhật là 18.15=270m

  diện tích phần đất làm nhà là: 270.20%=54m

   

 • Dương Hảo đã đặt câu hỏi: thể tích khối chóp Cách đây 2 năm

  cho khối chóp S.ABCD có đáy SABCD là tứ diện đều cạnh a và ABCD là hình thoi. tính thể tích của khối chóp

 • Dương Hảo đã đặt câu hỏi: sinh học 12 Cách đây 2 năm

  Xét vùng mã hóa của 2 gen I và II ở 1 sinh vật nhân sơ, người ta thấy chúng có chiều dài bằng nhau. Mạch khuôn gen I có T =1/3 A; G =7/9X=7T. Gen II có 2160 liên kết hidro, tổng hợp mARN với tỉ lệ A= 2U; X= 5/3G; U=4/3G. Qúa trình phiên mã của 2 gen cần môi trường cung cấp 1170 ribonu loại 1Ađênin

  a)Tìm số lượng nu từng loại của mỗi loại

  b) số liên kết hidro bị phá hủy qua quá trình phiên mã của 2 gen

 • Dương Hảo đã đặt câu hỏi: sinh học 12 Cách đây 2 năm

  Xét vùng mã hóa của 2 gen I và II ở 1 sinh vật nhân sơ, người ta thấy chúng có chiều dài bằng nhau. Mạch khuôn gen I có T =1/3 A; G =7/9X=7T. Gen II có 2160 liên kết hidro, tổng hợp mARN với tỉ lệ A= 2U; X= 5/3G; U=4/3G. Qúa trình phiên mã của 2 gen cần môi trường cung cấp 1170 ribonu loại 1Ađênin

  a)Tìm số lượng nu từng loại của mỗi loại

  b) số liên kết hidro bị phá hủy qua quá trình phiên mã của 2 gen

 • Dương Hảo đã đặt câu hỏi: sinh học 12 Cách đây 2 năm

  Xét vùng mã hóa của 2 gen I và II ở 1 sinh vật nhân sơ, người ta thấy chúng có chiều dài bằng nhau. Mạch khuôn gen I có T =1/3 A; G =7/9X=7T. Gen II có 2160 liên kết hidro, tổng hợp mARN với tỉ lệ A= 2U; X= 5/3G; U=4/3G. Qúa trình phiên mã của 2 gen cần môi trường cung cấp 1170 ribonu loại 1Ađênin

  a)Tìm số lượng nu từng loại của mỗi loại

  b) số liên kết hidro bị phá hủy qua quá trình phiên mã của 2 gen

 • Dương Hảo đã đặt câu hỏi: sinh học 12 Cách đây 2 năm

  Xét vùng mã hóa của 2 gen I và II ở 1 sinh vật nhân sơ, người ta thấy chúng có chiều dài bằng nhau. Mạch khuôn gen I có T =1/3 A; G =7/9X=7T. Gen II có 2160 liên kết hidro, tổng hợp mARN với tỉ lệ A= 2U; X= 5/3G; U=4/3G. Qúa trình phiên mã của 2 gen cần môi trường cung cấp 1170 ribonu loại 1Ađênin

  a)Tìm số lượng nu từng loại của mỗi loại

  b) số liên kết hidro bị phá hủy qua quá trình phiên mã của 2 gen

Điểm thưởng gần đây (7)

 • Dương Hảo: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp) (+9đ) Cách đây 2 năm
 • Dương Hảo: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 HK1 môn Sinh học lớp 12) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Dương Hảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Dương Hảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Dương Hảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Dương Hảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Dương Hảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm