YOMEDIA

Dương Nhật's Profile

Dương Nhật

Dương Nhật

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Dương Nhật đã đặt câu hỏi: giúp ạ...... Cách đây 10 tháng

    Trình bày nội dung quy luật phân li viết sơ đồ lai từ P --> F2 minh họa qui luật phân li.

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON