Huyền Dương's Profile

Huyền Dương

Huyền Dương

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Huyền Dương đã đặt câu hỏi: viết chương trình pascal Cách đây 4 tháng

    viết chương trình tạo 1 tệp lưu trữ n số nguyên chỉ lưu trữ số chẵn ko lưu số lẻ với n nhập từ bàn phím 
    hướng dẫn giúp em với ạ