An Ding's Profile

An Ding

An Ding

28/03/2004

THCS & THPT Thuận Mỹ

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • An Ding đã đặt câu hỏi: Môn vật lí 9 Cách đây 4 tháng

  Câu 1. Sự chuyển hóa năng lượng trong sản xuất điện năng của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình là:

  A. Nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng, rồi thành điện năng.

  B. Cơ năng được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành điện năng.

  C. Hóa năng được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành điện năng.

  D. Quang năng được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành điện năng.

Không có Điểm thưởng gần đây