YOMEDIA

Trần Minh Anh's Profile

Trần Minh Anh

Trần Minh Anh

17/09/2008

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Trần Minh Anh đã đặt câu hỏi: Trả lời gấp giúp mình với ạ Cách đây 6 tháng

  Gọi tên các mối quan hệ sau, chú thích + (có lợi), - (bị hại), 0 (không lợi, không hại) đối với các loài tham gia

  (1) Vi khuẩn nốt sần và rễ cây họ đậu.

  (2) Một loài cây mọc thành đám, rễ liền nhau.

  (3) Vi khuẩn phân hủy xenlulozo sống trong dạ dày ở bò.

  (4) Bọ chét, ve sống trên lưng trâu.

  (5) Dây tơ hồng sống trên cây thân gỗ.

  (6) Cá mập con ăn trứng chưa kịp nở của mẹ.

  (7) Tranh giành ánh sáng giữa các cây tràm trong rừng.

  (8) Chim ăn thịt ăn thịt thừa của thú.

  (9) Chim cú mèo ăn rắn.

  (10) Nhạn biến và cò làm tổ sống chung.

  (11) Những con gấu tranh giành ăn thịt một con thú.

  (12) Những con sói cùng nhau hạ một con bò rừng.

  (13) Nhờ có tuyến hội, bọ xít không bị chim dùng làm thức ăn.

  (14) Một số cây khi phát triển, bộ rễ tiết ra các chất kìm hãm các cây xung quanh

  (15) Vi khuẩn Rhizobium và rễ cây họ đậu.

  (16) Cây phong lan sống bám trên cây thân gỗ.

  (17*) Chim tu hú đẻ trứng mình vào tổ chim khác.

  (18) Vi khuẩn lam và nấm sống chung tạo địa y.

  (19) Chim sáo đậu trên lưng trâu.

  (20) Con kiến và cây kiến.

  (21) Vi khuẩn lam sống dưới lớp biểu mô của san hô.

  (22) Hải quì - tôm kí cư

  (23) Cá ép - rùa biển

  (24) Chim sáo – trâu

  (25) Sán lá gan sống trong gan bò.

  (26) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm.

  (27) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

  (28) Chim mỏ đỏ và linh dương.

  (29) Lươn biển và cá nhỏ.

  (30) Trùng roi sống trong ruột mối.

  (31) Vi khuẩn lam và bèo hoa dâu.

  (32) Cây nắp ấm và ruồi.

  (33) Lúa và cỏ lồng vực trong ruộng lúa.

  (34) Loài cá ép sống trên các loài cá lớn.

  (35) Cây tỏi tiết các chất hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật ở xung quanh.

  (36) Hồ ăn thịt thỏ.

  (37) Giun sống trong ruột người.

  (38) Củ và chồn trong rừng cạnh tranh thức ăn.

 • Trần Minh Anh đã đặt câu hỏi: Trả lời gấp giúp mình với ạ Cách đây 6 tháng

  Gọi tên các mối quan hệ sau, chú thích + (có lợi), - (bị hại), 0 (không lợi, không hại) đối với các loài tham gia

  (1) Vi khuẩn nốt sần và rễ cây họ đậu.

  (2) Một loài cây mọc thành đám, rễ liền nhau.

  (3) Vi khuẩn phân hủy xenlulozo sống trong dạ dày ở bò.

  (4) Bọ chét, ve sống trên lưng trâu.

  (5) Dây tơ hồng sống trên cây thân gỗ.

  (6) Cá mập con ăn trứng chưa kịp nở của mẹ.

  (7) Tranh giành ánh sáng giữa các cây tràm trong rừng.

  (8) Chim ăn thịt ăn thịt thừa của thú.

  (9) Chim cú mèo ăn rắn.

  (10) Nhạn biến và cò làm tổ sống chung.

  (11) Những con gấu tranh giành ăn thịt một con thú.

  (12) Những con sói cùng nhau hạ một con bò rừng.

  (13) Nhờ có tuyến hội, bọ xít không bị chim dùng làm thức ăn.

  (14) Một số cây khi phát triển, bộ rễ tiết ra các chất kìm hãm các cây xung quanh

  (15) Vi khuẩn Rhizobium và rễ cây họ đậu.

  (16) Cây phong lan sống bám trên cây thân gỗ.

  (17*) Chim tu hú đẻ trứng mình vào tổ chim khác.

  (18) Vi khuẩn lam và nấm sống chung tạo địa y.

  (19) Chim sáo đậu trên lưng trâu.

  (20) Con kiến và cây kiến.

  (21) Vi khuẩn lam sống dưới lớp biểu mô của san hô.

  (22) Hải quì - tôm kí cư

  (23) Cá ép - rùa biển

  (24) Chim sáo – trâu

  (25) Sán lá gan sống trong gan bò.

  (26) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm.

  (27) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

  (28) Chim mỏ đỏ và linh dương.

  (29) Lươn biển và cá nhỏ.

  (30) Trùng roi sống trong ruột mối.

  (31) Vi khuẩn lam và bèo hoa dâu.

  (32) Cây nắp ấm và ruồi.

  (33) Lúa và cỏ lồng vực trong ruộng lúa.

  (34) Loài cá ép sống trên các loài cá lớn.

  (35) Cây tỏi tiết các chất hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật ở xung quanh.

  (36) Hồ ăn thịt thỏ.

  (37) Giun sống trong ruột người.

  (38) Củ và chồn trong rừng cạnh tranh thức ăn.

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF