ON
YOMEDIA

Lê Văn Nghiêm's Profile

Lê Văn Nghiêm

Lê Văn Nghiêm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 66
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (33)

  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) - Lịch sử 12) (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) - Lịch sử 12) (+2đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 21 Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 12) (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 11 Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12) (+2đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 10 Cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 12 Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12) (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn GDCD lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Lương Ngọc Quyến) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Địa lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Phan Ngọc Hiển) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Địa lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Gia Nghĩa) (+6đ) Cách đây 2 năm
  • Lê Văn Nghiêm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi HK1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) (+3đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1