Nguyễn Hồng Nhung's Profile

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

18/04/2000

Số câu hỏi 25
Số câu trả lời 1
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (28)

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: Cực đại (giải giúp em với ) Cách đây 7 tháng

  câu 12:hàm số y=x^4  -2m^2  x^2   +5 đạt cực đại tại x=-2 khi m=?

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: chọn câu trả lời đúng (giải thích hộ em với ạ ) Cách đây 7 tháng

  ___ anyone call, would you please ask them to call back later?                                                                                                 

  a.if       b.should     c.when      d.unless 

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: bài tập hình nón 9 giải cụ thể giúp em với ) Cách đây 7 tháng

  Một hình tứ diện đều có cạnh bằng a ,có một đỉnh trùng với đỉnh hình nón ,ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón .Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là ?

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: Chọn đáp án đúng . Cách đây 7 tháng

  15. The goverment is determined to ___ terrorism.                                                                                                           

  A.put the stop      B.put stop to      C.put stops to      D.put a stop to 

 • Nguyễn Hồng Nhung đã đặt câu hỏi: chọn đáp án đúng (dịch giúp em với ạ ) Cách đây 7 tháng

  12. He is an expert ____ economics.                                                                                                                            

  A.at      B.with     C.in      D.of