Võ Emily's Profile

Võ Emily

Võ Emily

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Võ Emily đã đặt câu hỏi: ca dao tuc ngu Cách đây 6 tháng

  những câu ca dao nói về thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lí, ghi rõ giúp em 

 • Võ Emily đã đặt câu hỏi: phu dinh sieu hinh va phu dinh bien chung Cách đây 6 tháng

  phủ định siêu hình và phủ định biện chứng có điểm gì giống nhau k ạ?

 • Võ Emily đã đặt câu hỏi: Giúp mik vs @@ Cách đây 7 tháng

  1/ Trong đời sống văn hóa hiện nay ở nước ta, ben cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những thủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xây dựng chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn triết học?

  2/ Em hãy lấy ví dụ 1 vài mâu thuẫn trg cuộc sống. Sau đó vận dụng quan điểm triết học để giải quyết triệt để mâu thuẫn đó?

 • Võ Emily đã đặt câu hỏi: Hãy chứng minh Cách đây 8 tháng

  Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của  thế giới vật chất