Nghiêm Thị Quỳnh's Profile

Nghiêm Thị Quỳnh

Nghiêm Thị Quỳnh

06/01/2000

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Nghiêm Thị Quỳnh đã đặt câu hỏi: tìm thể tích cái trống Cách đây 1 năm

    một cái trống trường có bán kính 2 đáy =25cm thiết diện vuông góc với trục và cách đều 2 đáy có chu vi là 70pi chiều cao trống =80cm biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của trống là các parabol tính thể tích của trống

  • Nghiêm Thị Quỳnh đã đặt câu hỏi: tìm m nguyên để hàm số có 4 tiệm cận Cách đây 1 năm

    trong tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số y = (x-4)/căn(mx^2+m^2-17) có 4 đường tiệm cận có bao nhiêu giá trị m nguyên

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nghiêm Thị Quỳnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nghiêm Thị Quỳnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm