YOMEDIA

nekk min's Profile

nekk min

nekk min

07/04/2008

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • nekk min đã đặt câu hỏi: sinh hoc 9 Cách đây 2 năm

    Ở đậu Hà Lan quả trơn là trội hoàn toàn so với quả nhăn.Khi cho P Thuần chủng quả trơn lai với quả xanh được F1 

    a, Biện luận và viết sơ đồ lai từ P từ đến F1 

    b, Khi Cho F1 lai phân tích kết quả thu được như thế nào ?

     

Điểm thưởng gần đây (1)

  • nekk min: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON