Nguyễn Minh Hiếu's Profile

Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Hiếu

08/02/2003

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Hình học 9 (bài khó) Cách đây 1 tháng

  Bài 1: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) có I là giao điểm của AC và BD. Chứng minh:

  (AB/CD)+(CD/AB)+(BC/AD)+(AD/BC) ≤ (IA/IC)+(IC/IA)+(IB/ID)+(ID/IB)

  Bài 2: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi I là điểm bất kỳ nằm trong tam giác ABC ( I không nằm trên cạnh của tam giác). Các tia AI; BI; CI lần lượt cắt BC; CA; AB tại M; N; P.
  a) Chứng minh: (AI/AM) + (BI/BM) + (CI/CM) 2
  b) Chứng minh: (1/AM.BN) + (1/BN.CP) + (1/CP.AM) ≤ (4/(3(ROI)2))

 • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Bất đẳng thức Cách đây 1 tháng

  Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn: xy+yz+zx=1

  Chứng minh rằng: 3((1/(x^2)+1)+(1/(y^2)+1)+(1/(z^2)+1))+((x^2)+1)((y^2)+1)((z^2)+1)≥(985/108)

 • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Tìm GTLN-GTNN Cách đây 3 tháng
 • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Hệ thức Vi-ét Cách đây 3 tháng

  Tìm số nguyên tố p, biết rằng phương trình x^2 +px-12p=0  có hai nghiệm đều là những số nguyên.

 • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Toán hình Cách đây 4 tháng

  Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định . Điểm I là giao điểm của 3 đường phân giác trong. Tìm tập hợp các điểm I khi A di động , góc BIC bằng bao nhiêu