Đạt Duy's Profile

Đạt Duy

Đạt Duy

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Đạt Duy đã đặt câu hỏi: nguyên hàm Cách đây 6 tháng

    tìm nguyên hàm \(\int \frac{dx}{x^2-x-6}\)