Trịnh Thị Hạnh San's Profile

Trịnh Thị Hạnh San

Trịnh Thị Hạnh San

26/11/2002

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trịnh Thị Hạnh San đã đặt câu hỏi: Công nghê 10 bài 7 Cách đây 2 năm

    Khi trồng lúa vụ Thu Đông hay Hè Xuân theo em vụ nào thường xuyên xuất hiện sâu bệnh. Vì sao ?

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Trịnh Thị Hạnh San: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm