Ngọc Châu's Profile

Ngọc Châu

Ngọc Châu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Ngọc Châu đã đặt câu hỏi: Nguyên hàm Cách đây 3 tháng

    Nguyên hàm của ln(x^2-x) ?