Nam Trần's Profile

Nam Trần

Nam Trần

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nam Trần đã đặt câu hỏi: Gucozo co nhom chuc cho Cách đây 11 tháng

    Phản ứng với chất nào dưới dây chứng tỏ glucozo có hợp chức -cho

    A. H2,Ni t B. Na C fe( oh)2