YOMEDIA

thuận Lê quốc's Profile

thuận Lê quốc

thuận Lê quốc

25/10/2021

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 0
Điểm 25
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • thuận Lê quốc đã đặt câu hỏi: tỉ lệ thuận Cách đây 2 năm

  Cho biết hai đại lưởng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y= −120. Khi đó, với y= 480 thì giá trị của x là:

Điểm thưởng gần đây (9)

 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 9 tháng
 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
 • thuận Lê quốc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF