phạm dịu's Profile

phạm dịu

phạm dịu

09/05/2001

THPT Vũ Duy Thanh

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • phạm dịu đã đặt câu hỏi: cung phản xạ lớp 11 Cách đây 3 tháng

    ai giải giúp e câu này vs .khi thấy môt nguoi ăn khế chua ta thường thấy tiết nước bọt. hãy chỉ ra 5 bộ phận tham gia vào cung phản xạ trên . nêu vai trò của mỗi bộ phận tham gia ?

  • phạm dịu đã đặt câu hỏi: cung phản xạ lớp 11 Cách đây 3 tháng

    ai giải giúp e câu này vs .khi thấy môt nguoi ăn khế chua ta thường thấy tiết nước bọt. hãy chỉ ra 5 bộ phận tham gia vào cung phản xạ trên . nêu vai trò của mỗi bộ phận tham gia ?