Nguyen Anhh's Profile

Nguyen Anhh

Nguyen Anhh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyen Anhh đã đặt câu hỏi: Cách giải bài tập này Cách đây 11 tháng

    Một gen có M=72×10^4 và có 850 nucleotit loại xitozin . Gen nói trên tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số lượng nucleotit tự do trong môi trường nội bảo cần cung cấp là