Nguyễn Hải Yến's Profile

Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Hải Yến

03/02/2000

THPT Nguyễn Hiền

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

 • Nguyễn Hải Yến đã đặt câu hỏi: giúp với!!!!!! Cách đây 5 tháng

  1.Biết rằng phương trình log16(2.4x+3)=x có duy nhất một nghiệm dạng x=logab , với a và b là hai số nguyên dương . Tính giá trị của K=1/2a+b

  2.Cho hàm số y=ln7/(x-3) . trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng với mọi x>3:

  A.y'-1/7ey=0 

  B.y'+7ey=0

  C.7y'+ey=0

  D.7y'-ey=0

   

   

 • Nguyễn Hải Yến đã đặt câu hỏi: Help!! Giải thích dùm luôn nha Cách đây 6 tháng

  1.Bất phương trình \(3^{m(m-x)}<3^{x+m+6}\) có tập nghiệm \((0;+\propto )\) . Tìm m

  2.Tập nghiệm của bất phương trình \(log_{\frac{1}{2}}(x^{2}-3x+\frac{9}{4})\leqslant 2\)

  3.Tìm m để bpt \(log_{2}^{2}x-2(m+1)log_{2}x+m^{2}+2m\leqslant 0\) với mọi x \(\epsilon \left [ 1; \right 2]\)

  EM XIN CẢM ƠN Ạ 

 • Nguyễn Hải Yến đã đặt câu hỏi: Help!! Giải thích dùm luôn nha Cách đây 6 tháng

  1.Bất phương trình \(3^{m(m-x)}<3^{x+m+6}\) có tập nghiệm \((0;+\propto )\) . Tìm m

  2.Tập nghiệm của bất phương trình \(log_{\frac{1}{2}}(x^{2}-3x+\frac{9}{4})\leqslant 2\)

  3.Tìm m để bpt \(log_{2}^{2}x-2(m+1)log_{2}x+m^{2}+2m\leqslant 0\) với mọi x \(\epsilon \left [ 1; \right 2]\)

  EM XIN CẢM ƠN Ạ 

 • Nguyễn Hải Yến đã trả lời trong câu hỏi: Tìm m với yêu cầu bài toán ạ Cách đây 8 tháng

  em không hiểu vì sao khi \(x\in (0;\frac{\pi }{4})\)=> \(t \in (0;1)\) 

 • Nguyễn Hải Yến đã đặt câu hỏi: CHO XIN CÁI GIẢI THÍCH VS Cách đây 9 tháng

  Tìm m để hàm số \(f(x)=\frac{mx+9}{x+m}\) luôn nghịch biến trên khoảng (;1).

  • Tập xác định: D=R{m}

   Ta có: \(f'(x)=\frac{m^{2}+9}{(x+m)^{2}}\) để HS ngb trên khoảng (;1) \((=) y'<0\)

  • \(\left\{\begin{matrix} m^{2}-9<0 & \\ m \notin (-\infty ;1) & \end{matrix}\right.\)\((=)\)\(\left\{\begin{matrix} -3<m<3 & \\m \epsilon\left ( 1;+\infty \right ) \ & \end{matrix}\right.\)\(=> 1<m<3\)

  • EM KHÔNG HIỂU CHỖ TẠI SAO \(m \notin (-\infty ;1)\) . CHO EM XIN CÁI GIẢI THÍCH!!