YOMEDIA

Nguyễn Minh Dũng's Profile

Nguyễn Minh Dũng

Nguyễn Minh Dũng

23/04/2005

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 85
Điểm 300
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (92)

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Nguyễn Minh Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
ZUNIA9
 

 

ON