Hỏi đáp Vật Lý Lớp 10

Hỏi đáp Vật Lý

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễn Thị Phụng

  Chế tạo mô hình động cơ phản lực bằng cách sử dụng bong bóng cao sau .

  HELP ME !!!!!

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quý Quang Huy

  Một viên đạn có khối lượng m = 3kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc v = 471 m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh lớn khối lượng m2 = 2kg bay lên cao theo hướng chếch lên cao hợp với đường thẳng đứng một góc 450 với vận tốc v1 = 500 m/s. Hỏi mảnh kia bay theo hướng nào với vận tốc bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thiệu Thu Hà

  Hai lực F1=20N, F2=30N, song song cùng chiều. Khoảng cách giữa giá của 2 lực này là 10cm. Tìm hợp lực của chúng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyển thế hải nthvlog

  Một ô tô đang chyển động  trên một đoạn đường thẳng nằm ngang thì tắt máy ,sau 1 phút 40 giây thì ô tô dừng lại , trong thời gian đó ô tô đi được quãng đường 1 km . tính vận tốc của ô tô trước khi tắt máy ?

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

  một vật rơi tự do từ độ cao h, vận tốc kucs chạm đất là 30m/s.Hỏi độ cao khi buông vật là bao nhiêu ? lấy g=10m/s^2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Darius Dương

  1 vật rắn làm = chất có trọng lượng riêng: 25000N/m3 được móc vào lực kế rồi nhúng ngập vào nước có trọng lượng riêng 10000N/m3, lực kế chỉ 30N. Nếu ko nhúng vật vào nước thi lực kế chỉ bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Darius Dương

  Hỏi nữa nek

  bởi Darius Dương 25/12/2018

  a) Tại sao xe ko chở hàng sẽ tăng tốc nhanh hơn
  b) Tại sao ô tô chở hàng càng nặng thì vào đường quanh co dễ bị đổ
  c) Tại sao đường đất mềm, xe chở hàng càng nặng càng dễ bị sa lầy
  d) Tại sao đinh càng nhọn đóng càng dễ vào gỗ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Darius Dương

  Untitled.pngCho hình vẽ. m1=3kgm1=3kg m2=1kg;μ=0,1;α=30.m2=1kg;μ=0,1;α=30∘.> Tính lực tác dụng lên ròng rọc

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Ph

  Bài 1 :

  Một chất điểm chuyển động dọc theo các cạnh của hình vuông ABCD ( cạnh a=40cm ). Chất điểm xuất phát từ A. Sau 2s, chất điểm đến B. Sau 3s tiếp theo, chất điểm đến C. Sau 3s tiếp theo nữa, chất điểm đến D và trong 2s cuối cùng, chất điểm về lại A.

  1. Xác định các thời điểm chất điểm ở A,B,C,D. Chọn gốc thời gian là lúc : 

  a. Chất điểm xuất phát

  b. Chất điểm đến C

  2. Xác định khoảng thời gian để chất điểm đi từ  A -> B, A -> C, A -> D.

  Bài 2 :

  Một vật nhỏ được ném lên từ điểm M sau 4s, vật đạt đến độ cao cực đại tại điểm N và sau 2s tiếp theo, nó rơi ngược từ N xuống điểm P. Biết MN = 80cm, NP = 20m, tính độ dời, vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của vật khi nó từ M -> N, N -> P và M -> N -> P khi chọn trục Ox có : 

  a. Gốc O tại M, chiều dương hướng lên trên.

  b. Gốc O tại P, chiều dương hướng xuống.

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hùng

  một vật m = 5kg bắt đầu chuyển động trên đường ngang dưới tác dụng của lực F, hệ số ma sát bằng 0,2, sau 2s đi được 4m, g = 10m/s2

  nếu F = 30 N, tìm góc mà lực này hợp với phương ngang.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quỳnh

  So sánh trọng lượng của nhà du hành vũ trụ trong con tàu vũ trụ đang bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo có bán kính bằng 2 lần bán kính Trái Đất với trọng lượng của người ấy khi còn ở mặt đất. 

   

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Dũng

  hỏi lí lớp 10

  bởi Lê Dũng 17/12/2018

  cho lực F=12N.phân tích F thành hai thành phần F1,F2 theo phương a,b sao cho F hợp với a,b cùng một góc 60 độ. Xác định độ lớn hai lực F1 VÀ F2

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy