Hỏi đáp Tin Học Lớp 10

Hỏi đáp Tin Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Trịnh Minh Hùng

  Tin học chưa được ứng dụng trong lĩnh vực nào ???

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Thị Cẩm Ly

  Có mấy kiểu định dạng kiểu danh sách.  So sánh các kiểu giúp em ạ

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyễn sĩ hà

  Trình bày thành phần các đặc điểm của mạng máy tính. Mọi người giúp mik câu này nha 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tạ dũng

  Có mấy kiểu bố trí máy tính trong mạng?em hãy kể tên các kiểu bố trí máy tính trong mạng và các thiết bị tham gia vào mạng ứng với từng kiêu và vẽ sơ đồ?

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoa

  Các đặc điểm của kết nối có dây và kết nối không dây.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Diệu Thơm Hồ

  nếu có mộg văn bản dài nhiều trang do một người soạn thảo chưa chuyên nghiệp và không có kinh nhiệm thực hiện, trong đó có lỗi luôn có dấu cách trước dấu chấm. Vậy sử dụng thao tác nào để giúp người soạn sửa lỗi cho phù hợp và nhanh nhất? Nêu trình tự các bước thực hiện thao tác đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Nhân

  So sánh sự khác nhau giữa phím Delete và phím Backspace ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Jeon Jungkook

  Câu 1: Em đã bôi đen một hàng trong Excel, lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn?
  A. Vào thực đơn Insert, chọn Rows.
  B. Vào thực đơn Insert, chọn Columns.
  C. Vào thực đơn Insert, chọn Object.
  D. Vào thực đơn Insert, chọn Cells.
  Câu 2: Để tìm nghiệm của phương trình 2x-5=0 em sử dụng lệnh nào trong phần mềm Toolkit Math?
  A. expand. B. solve. C. simplify. D. plot.
  Câu 3: Để tăng chữ số thập phân ta nhấn vào nút:
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 4: Theo mặc định ký tự dạng chuỗi được:
  A. Canh trái trong ô. B. Canh giữa trong ô.
  C. Canh phải trong ô. D. Canh đều hai bên.
  Câu 5: Để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm, ta sử dụng công cụ vẽ nào sau đây?
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 6: Để vẽ biểu đồ, em sử dụng nút lệnh:
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 7: Câu nào sau đây sai?
  A. Định dạng bảng tính làm thay đổi nội dung các ô tính.
  B. Định dạng bảng tính không làm thay đổi nội dung các ô tính.
  C. Khi cần định dạng ô tính em chọn ô đó.
  D. Câu A và B đúng .
  Câu 8: Muốn thoát khỏi chế độ lọc dữ liệu, em thực hiện:
  A. Chọn DataFilterAutofilter. B. Chọn DataFilterShow all.
  C. DataForm. D. Chọn DataFilterAcvanced filter.
  Câu 9: Để lựa chọn các vùng liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào ?
  A. Shift. B. Ctrl.
  C. Alt. D. Ctrl và Shift.
  Câu 10: Hãy cho biết định dạng dùng nút lệnh nào trong các nút lệnh sau?
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 11: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu dấu thăng , điều đó có nghĩa là gì?
  A. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
  B. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus.
  C. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.
  D. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.
  Câu 12: Để tính trung bình cộng giá trị các ô từ A2 đến A9, ta sử dụng hàm:
  A. =Average(A2;A9). B. =Average(A2,A9).
  C. =Average(A2:A9). D. =Average (A2:A9).
  Câu 13: Trong khi làm việc với Microsoft Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ :
  A. Dấu bằng(=). B. Dấu hai chấm (:).
  C. Dấu đôla ($). D. Dấu chấm hỏi(?).
  Câu 14: Các dạng biểu đồ phổ biến nhất là:
  A. biểu đồ hình tròn.
  B. biểu đồ cột, biểu đồ đường gấp khúc.
  C. biểu đồ cột.
  D. biểu đồ cột, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn.
  Câu 15: Để xem trước trang in, em sử dụng lệnh nào?
  A. Print Preview . B. .
  C. . D. . .
  Câu 16: Muốn vẽ đồ thị của hàm số y = 3x -2, tại cửa sổ dòng lệnh ta gõ:
  A. Solve y = 3*x -2. B. Expand 3*x -2.
  C. Solve 3*x -2= 0 x. D. Plot y = 3*x -2.
  Câu 17: Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?
  A. File/ print. B. File/ Save.
  C. File/ close. D. File/ page setup.
  Câu 18: Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng?
  A. =SUM(A1);SUM(A7).
  B. =SUM(A1- A7).
  C. =SUM(A1:A7).
  D. =SUM(A1):SUM(A7).
  Câu 19: Trong Excel để mở tập tin có trong đĩa ta dùng:
  A. Chọn File, Open. B. Tổ hợp phím Ctrl + O.
  C. Hai câu a và c đúng. D. Tổ hợp phím Ctrl + N.
  Câu 20: Để thay đổi cỡ chữ của nội dung các ô tính, ta sử dụng nút lệnh nào?
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 21: Để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tập tin danh sách lớp, chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format - Cells. Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ:
  A. Alignment. B. Border.
  C. Font . D. Pattern.
  Câu 22: Ô A1 của trang tính có số 1.867. Sau khi chọn ô A1 và nháy chuột 2 lần vào nút . Kết quả hiển thị trong ô A1 sẽ là:
  A. 2. B. 1.85. C. 1.9. D. 1.86.
  Câu 23: Để in văn bản, em sử dụng nút lệnh:
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 24: Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn:
  A. AutoFormat.
  B. Conditional Formatting.
  C. Cells.
  D. Column.
  Câu 25: Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì?
  A. Thay đổi hướng giấy in. B. Định dạng màu chữ.
  C. Định dạng phông chữ. D. Điều chỉnh dấu ngắt trang.
  Câu 26: Theo mặc định ký tự dạng số được:
  A. Canh giữa trong ô. B. Canh phải trong ô.
  C. Canh trái trong ô. D. Canh đều hai bên.
  Câu 27: Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím em chọn:
  A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All.
  B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A.
  C. Cả ba cách trên đều được.
  D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space.
  Câu 28: Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MIN(6, 5,- 1, 2, 10, -4, 3, 1, -8) có kết quả là:
  A. -8. B. -1. C. 10. D. 1.
  Câu 29: Công cụ dùng để làm gì?
  A. Vẽ tam giác.
  B. Tạo đường thẳng đi qua một điểm cho trước.
  C. Tạo giao điểm của hai đối tượng.
  D. Tạo đường phân giác của một góc.
  Câu 30: Phần mềm Toolkit Math dùng để:
  A. Học toán đơn giản.
  B. Quan sát và tra cứu bản đồ thế giới.
  C. Vẽ hình học động.
  D. Luyện gõ phím nhanh.
  Câu 31: Trong hộp thoại Page Setup, nút lệnh có chức năng gì?
  A. Thiết đặt hướng trang in ngang. B. Định dạng phông chữ.
  C. Chèn dấu ngắt trang. D. Thiết đặt hướng trang in đứng.
  Câu 32: Công cụ vẽ một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng khác:
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 33: Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?
  A. Nháy nút .
  B. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút .
  C. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút .
  D. Nháy nút .
  Câu 34: Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì ?
  A. Theo chiều thẳng đứng.
  B. Cả 3 kiểu trên ngang, đứng, nghiêng.
  C. Theo chiều nằm ngang.
  D. Theo chiều nghiêng.
  Câu 35: Để tạo giao điểm của hai đường thẳng, ta sử dụng công cụ vẽ nào sau đây?
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 36: Phần mềm Geogebra dùng để:
  A. Quan sát và tra cứu bản đồ thế giới.
  B. Luyện gõ phím nhanh.
  C. Học toán đơn giản.
  D. Vẽ hình học động.
  Câu 37: Để làm phép toán (9/4 + 4/11)/(6/13-6/19), ta dùng lệnh:
  A. plot. B. expand. C. solve. D. simplify.
  Câu 38: Cách tạo biểu đồ nào sau đây đúng?
  A. Nháy nút Chart Wizand/ chọn 1 ô trong miền dữ liệu.
  B. chọn 1 ô trong miền dữ liệu.
  C. Chọn 1 ô trong mi ền dữ liệu/ nháy nút Chart Wizand/chọn dạng biểu đồ/next/finish.
  D. Nháy nút Chart Wizand.
  Câu 39: Trong Microsoft Excel, câu lệnh =AVERAGE(5,6,8,9) có giá trị là:
  A. 8. B. 7. C. 5. D. 6.
  Câu 40: Ô A1 của trang tính có số 3.16, ô B1 có số 8.07, số trong ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức =B1-A1, em sẽ nhận được kết quả trong ô đó là:
  A. 3. B. 4. C. 4.91. D. 5.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Hà Thu

  Muốn sử dụng phông chữ Tiếng Việt trong báo cáo, cần:

  A. Hiển thị báo cáo ở chế độ thiết kế

  B. Hiển thị báo cáo ở chế độ trang dữ liệu

  C. Thay đổi kích thước trường

  D. Thay đổi nội dung các tiêu đề

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hứa Bảo

  Viết sơ đồ khối thuật toán sắp xếp tất cả tên học sinh theo bảng mã ASCII

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hứa Bảo

  Viết sơ đồ khối thuật toán sắp xếp tất cả tên học sinh theo bảng mã ASCII

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen van A


   tại sao các mạng con của mạng toàn cầu internet có kiến trúc khác nhau lại có thể truyền tin cho nhau một cách thông suốt? 

  E sắp kt rồi mn giúp e với :(

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy