Xác đinh vận tốc chảy của dòng nước ?

bởi Nguyễn Tiểu Ly 26/04/2019

Khi đi xuôi dòng sông, một chiếc ca nô và một chiếc bè cùng xuất phát tại điểm A. Sau thời gian T = 60 phút, chiếc ca nô tới B và đi ngược lại gặp chiếc bè tại một điểm cách A về phía hạ lưu một khoảng l = 6km. Xác đinh vận tốc chảy của dòng nước. Biết rằng động cơ ca nô chạy cùng một chế độ ở cả hai chiều chuyển động

Câu trả lời (1)

 • Gọi v1 là vận tốc của ca nô so với dòng nước, v2 vận tốc của nước so với bờ, v là vận tốc của ca nô so với bờ:

  Khi xuôi dòng: v = v1 + v2 (0,50 điểm)

  Khi ngược dòng : v' = v1 – v2 (0,50 điểm)

  Giả sử B là vị trí ca nô bắt đầu đi ngược, ta có: AB = (v1 + v2) T (0,50 điểm)

  Khi ca nô ở B giả sử chiếc bè ở C thì: AC = v2T (0,25 điểm)

  Ca nô gặp bè đi ngược lại ở D thì:

  l = AB – BD (0,25 điểm)

  → l = (v1 + v2) T – (v1 – v2)t (1) (0,50 điểm)

  l = AC + CD (0,25 điểm)

  → l = v2T + v2t (2) (0,50 điểm)

  Từ (1) và (2) ta có :

  (v1 + v2)T – (v1 – v2) t = v2T + v2t (0,50 điểm)

  → t = T (3) (0,25 điểm)

  Thay (3) vào (2), ta có :

  l =2 v2 T (0,25 điểm)

  → v2 = l/2T (0,25 điểm)

  Thay số: v2 = 6/2,1 = 3 km/h (0,25 điểm)

  bởi Tuyết Linh Nhi 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan