AMBIENT
UREKA

Tính thời gian từ lúc thuyền quay lại tại B cho đến lúc thuyền đuổi kịp bè ?

Từ bến A dọc theo một bờ sông, một chiếc thuyền và một chiếc bè bắt đầu chuyển động. Thuyền chuyển động ngược dòng còn bè được thả trôi theo dòng nước. Khi thuyền chuyển động được 30 phút đến vị trí B, thuyenf quay lại và chuyển động xuôi dòng. Khi đến vi trí c, thuyền đuổi kịp bè. Hãy tìm :

a.thời gian từ lúc thyền quay lại tại B cho đến lúc thuyền đuổi kịp bè.

b.Vận tốc dòng nước.

Cho ràng vận tốc thuyền và nước không đổi,khoảng cách AC là 6 km

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi vận tốc của dòng nước và của thuyền lần lượt là v1 , v2

  Thời gian bè trôi \(t_1=\dfrac{AC}{v_1}\) (1)

  Thời gian thuyền chuyển động là:

  \(t_2=0,5+\dfrac{0,5.\left(v_2-v_1\right)+AC}{v_1+v_2}\) (2)

  t1 = t2 hay \(\dfrac{AC}{v_1}=0,5+\dfrac{0,5.\left(v_2-v_1\right)+AC}{v_1+v_2}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{AC}{v1}=\dfrac{0,5.v1+0,5.v2+0,5.v2-0,5.v1+AC}{v1+v2}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{AC}{v1}=\dfrac{v2+AC}{v1+v2}\)

  \(\Leftrightarrow AC.\left(v1+v2\right)=v1.\left(v2+AC\right)\)

  \(\Leftrightarrow AC.v1+AC.v2=v1.v2+AC.v1\)

  \(\Leftrightarrow AC.v2=v1.v2\)

  \(\Rightarrow AC=v1\)

  Thay vào (1) ta có: \(t1=\dfrac{v1}{v1}=1\)h

  Thời gian từ lúc thuyền quay lại B đến lúc đuổi kịp bè là:

  t = 1 - 0,5 = 0,5h

  Vận tốc của dòng nước là: \(v1=AC\Rightarrow v1=6\)

    bởi Hoàng Võ Duy 19/02/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON